Nabídka připojení k internetu

ADVnet kabelové připojení - OPTI

.Nejrychlejší současná síť
.Vysoká úroveň zabezpečení
.Kvalita bez kompromisů

TARIFRYCHLOST PŘIPOJENÍCENA S DPHINSTALACEWIFI ROUTER
Mbit/s měsíčně
C25050/50 Mbps250 KčZDARMA750 Kč
C350100/100 Mbps350 KčZDARMA1300 Kč
C450200/200 Mbps450 KčZDARMA2000 Kč
C550500/500 Mbps550 KčZDARMA2000 Kč

Tyto tarify jsou dostupné pouze ve vybraných lokalitách, kde jsme již vybudovali a zprovoznili optické sítě. * Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Napište nám   Stáhnout PDF   Změna Tarifu OPTI


ADVnet optické připojení - GPON

.Nejrychlejší současná síť
.Vysoká úroveň zabezpečení
.Kvalita bez kompromisů

TARIFRYCHLOST PŘIPOJENÍCENA S DPHINSTALACEWIFI ROUTER
Mbit/s měsíčně
G20050/50 Mbps200 Kč490 Kč750 Kč
G300200/200 Mbps300 KčZDARMA2000 Kč
G400500/500 Mbps400 KčZDARMA2000 Kč
G6001000/1000 Mbps600 KčZDARMA2000 Kč

Tyto tarify jsou dostupné pouze ve vybraných lokalitách, kde jsme již vybudovali a zprovoznili optické sítě. * Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Napište nám   Stáhnout PDF   Změna Tarifu OPTI


ADVnet bezdrátové připojení - WIFI

.Připojení nejnovější bezdrátovou technologií
.Vysoká úroveň zabezpečení

TARIFRYCHLOST PŘIPOJENÍCENA S DPHINSTALACEWIFI ROUTER
Mbit/s měsíčně
W25010/5 Mbps250 Kč1990 Kč750 Kč
W35025/10 Mbps350 Kč990 Kč750 Kč
W45050/20 Mbps450 Kč990 Kč1300 Kč
W550100/50 Mbps550 Kč2990 Kč1300 Kč
W650200/50 Mbps650 Kč2990 Kč2000 Kč

U těchto tarifů není započtena v ceně možnost zařízení si zapůjčit. Jedná se o nejnovější bezdrátovou technologii.

Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Napište nám   Stáhnout PDF   Změna Tarifu 5G


ADVnet individual

.Služba je primárně určená pro firemní zákazníky
.Tuto službu standartně dodáváme na profi spojích ALCOMA, ERICSSON či jiných
.Parametry služby nastavíme dle přání zákazníka

Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Napište nám


Podmínky provozu

.Obecné podmínky provozu: Všechny výše uvedené služby jsou chápány jako levné, především domácí připojení s důrazem na výborný poměr mezi poskytovanou rychlostí a cenou produktu. Snažíme se tak v co nejlepší kvalitě poskytnout přístup k internetu za účelem vzdělávání, komunikaci a získávání informací. Proto bude upřednostňován krátkodobý provoz velkou rychlostí, před dlouhodobým zatěžováním linky a za tímto účelem bude zavedeno znevýhodnění dlouhodobého stahování. Slibujeme si od tohoto kroku zlepšení odezvy, lepší dostupnost služeb pro slušné uživatele a více spokojených zákazníků. Budeme vždy aktivně bránit v činnosti takovému uživateli, který si plete Internet s prostorem pro páchání trestné činnosti. Uživateli není dovoleno získávat informace o jiných uživatelích či síti ADVnet. Zákazník je povinen informovat poskytovatele o změnách kontaktních údajů. Provozovatel neručí za doručení faktury do mailové schránky na jiném serveru, než je server provozovaný společností ADV Computers s.r.o. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

.Platební morálka: ADV Computers s.r.o. nebude tolerovat špatnou platební morálku. Platby je potřeba provádět tak aby nejpozději v den splatnosti došlo k připsání smluvní (případně fakturované) částky na účet 2106032181/2700. U každé platby je potřeba uvádět správný variabilní symbol a to buď číslo faktury, či jiný dopředu smluvený symbol. Pokud toto nebude zákazník respektovat, není poskytovatel zodpovědný za nerozpoznání, nebo chybné přiřazení platby a z toho plynoucí důsledky. Pokud nebude platba připsána včas a pod správným variabilním symbolem, bude to mít pro zákazníka následující důsledky. Pět dní po splatnosti obdrží informační email. Deset dní po splatnosti budou zákazníkovi přesměrovány dotazy na webové stránky na upozornění o neuhrazení faktury, které bude po odsouhlasení do pěti minut odstraněno. A konečně při prodlení déle než patnáct dní dojde k pozastavení služeb až do úplného uhrazení dluhu. Poskytovatel je v tomto případě oprávněn požadovat též úhradu smluního poplatku 500Kč za znovuobnovení služby. Zákazníkovi, pozastavením služby pro neplacení, nevzniká nárok na slevu ze služby.